Monthly Archives: April 2018

How Pain Explodes

Torment pounds as a jack hammer drilling into you to demolish the last of your brittle defenses, then your very being bursts into shards and what was once a soul is now just a reeking mess of splattered flesh.


How Pain Ravages

Despair rages as a roaring avalanche over a tiny flickering ember of what’s left of your faith, then heavy darkness caves in to send what you knew was hope plummeting to its abysmal doom.


How Pain Resonates

Agony penetrates as a relentless stylus scoring deep inside your every memory of joy, then translates each into shrilling notes synthesizing a looping, incomprehensibly distorted tune.


pagsambulat

Sa iyong mga balikat,
Ipapasan bantang kay bigat.
Buhay ang siyang nakataya,
huwag ipagwalang-bahala.

May taning ang iyong panahon,
Makayanan kayang huminahon?
Hahabulin mo ang oras na palalo
Upang wakas ay makatagpo.

Magtanggol ang aking layunin,
Magligtas ang aking tunguhin.
Giting ang matibay na saligan,
‘Di iniinda takot ma’y nakadagan.

Isipan ay maagap at handa
Pagkat bawat segundo mahalaga.
Hindi palulupig sa balisa,
Ni padadaig man sa gitla.

Alin sa mga ugat kong nakatago
Ang huhukom ng iyong pagkabigo?
Kapag mali ang iyong napatid,
kapahamakan ang aking hatid.

Makuha mo kayang ako’y supilin
Nang paghasik ng lagim ay pigilin?
Titiyaking sa aking pagsambulat,
Malilipol ko ang lahat.

Ako’y may pandamang matalas
At may diwang pantas.
Ang pagkilos ko’y alisto
At pagpasya ay wasto.

Kailan ma’y ‘di papayagang
Mangibabaw ang karahasan.
Layong mapagtagumpayang
Ang pagsambulat mo’y mapigilan.


butás

IMG_2083

 

Tatag ng pagkadapa,
Itinakda sa lupa.
Isinantabi ang kaba,
Panatag ang paghinga.
Sa layong dal’wamput-lima
Sa piso nakaasinta.

Sa pilak na bilog,
Mundo ay uminog.
Pikit ang isang mata.
Ang kabila nama’y bihasa,
Matalas ang pandama
Na nakatutok sa bista.

Diin nitong hintuturo
Umabot nang kay layo.
Ang balang pinalaya
Umarangkada nang kusa.
Sa tuwid na lakbayin
Hiniwa ang hangin.

Ngunit palya ang tutok
Sa iyong unang putok.
Maging sa pangalawa,
Lumihis itong bala.
Tagumpay sa pangatlo
Nabutas ang piso.

Munting medalya ipunin,
Isa-isang ngang tuhugin.
Nagsisilbing patunay
Ng sikap sa pagsasanay
Ng ‘yong husay at gilas.
Ang pisong butás.

 


…is, are you?

Never had seen such piercing stare.
Makes me wonder what you have in there.

Sad, are you?
So I drift in the emptiness of your smile,
In the hollowness of your words.

Spent, are you?
So I drown in the depth of your sigh,
In the weight of your silence.

Stiff, are you?
So I shrink in the demand of your grip,
In the limits of your ideals.

Stuck, are you?
So I struggle in the burden of your denial,
In the truth of your misery.

I know what you are.
I’m willing to accept you.
But the question
Is, are you?

Photo credits:

https://m.facebook.com/cornycopiabyiris/


souls remain untamed

Where gold is untarnished,
Adventure has not come.
For blood taints the threat
Indigo the moon has become.

Is there a chance to succumb
As paths hardly cross?
When drawn farther apart
Will words be enough?

Yet do not be dismayed
Patiently we must wait.
For when a bond is deep
The secret is kept safe.

When the dance resumes
All weariness shall fade.
Thirst shall be quenched
For souls remain untamed.

Photo credits:

https://m.facebook.com/cornycopiabyiris/