bato

Hating-gabi nang makipag-piko

At natisod ang lelang mo

Sa isang aninong baluktot!

Ang may-ari naman nito

Nangatwiran pang palusot.

Dahil ba magaan ang bangko

Kaya’t hindi naisipang umupo?

Ang hiwaga kuno ng kwago,

Bunyag sa pukol ng pamato.

Natisod nga pati ang lelong mo

Nilang sa may diban nangagsiupo.

Bihasa nga sila sa patintero

Pagkat may sandok ang kanilang guro.

Art by Rica


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: