liham

Aking minamahal,

Tila ba nangingibabaw ang aking pagkabalisa kaysa sa aking pananabik ngayong nalalapit na tayong muling magkita!

Dala ng pag-aalala kong marami nang nagbago, sa iyo, at maging sa akin. Paano na lamang kung sa pagtatagpo natin ay iba ang inaasahan mong masilayan? Paano kung sa pagkakita mo sa akin ay hindi mo na maramdaman ang gaya ng dating magkahalong kaba at saya? Oo, naalala ko sa pagbati pa lamang, bakas agad sa iyong mata ang pag-aalinlangan na pinananaigan ng pangungulila. Minsan pa ang iyong likas na bangis ay tumalima at magpasailalim sa iyong pagnanais na ako’y angkinin.
Ngunit, aking ba itong maasahan kung gayong kay tagal na nating nagkalayo?

O, hindi na ako makapaghintay na muli mo akong balutin ng iyong yapos! Subalit nangangamba akong may naiba na sa iyong halik… Marahil dahil hindi ko na kilala ang iyong mga labi, ako’y maninibago. Paano kung ikaw ay makahalata? Dahilan para matigilan at maging asiwa.

Ilang araw pa, at lalong umiigting ang aking pagkabahala… Baka sa mismong araw nga, ang aking mga paa ay igapos ng ligalig at ang pagsipot sa usapan ay hindi ko kayaning magawa pa. Huwag naman sana.

Tanging sa iyo lamang,

Rica


2 responses to “liham

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: