Author Archives: rica

but

I can make you

See the fireworks

When I burst with joy

Of being with you.

I can make you

Hear the melodies

When I utter whispers

Of affection for you.

I can make you

Whiff the fragrance

When my soul blooms

Of passion for you.

I can make you

Relish the sugar

When my lips moisten

Of hunger for you.

I can make you

Feel the blaze

When my body ignites

Of desire for you.

I can make you

Know the truth

That my heart is filled

Of loving you.

Oh yes, I can.

But no, I won’t.


limits

That.

We knew

What we

Began.

Those.

We got

What we

Wanted.

These.

We get

What we

Can.

This.

We know

What we

Have.

Thus.

We are

Where we

Stand.


not there

I mustn’t stay longer,

hold you tighter,

kiss you sweeter.


I mustn’t go further,

know you better,

love you deeper.


I mustn’t pull you closer,

take you higher,

make you happier.


I mustn’t go there.


I mustn’t give more

Than I can take.


I mustn’t take more

Than I can bear.


I mustn’t go where

I can never get back from.


sa ilalim ng tulay

Minsang tumawid ka,
Ang kaba hinarap.
Sa ilalim nitong tulay,
Sa may ilog sumulyap.

Kulang pa nga ba
Na sundan lang ng tingin,
Kaya’t nagpatangay ka
At kinailangang lingunin?

Ang agos may halina,
Niyakag kang sumama.
Ulirat hindi gumana,
Sa lagaslas nagpadala.

Mababaw lang noong una.
Lumalim nang lima na.
Umahon man pagdaka,
Lulusong muling kusa.

May gabing kakaunin ka,
Pag tubig ay pilak na
At buwa’y gintong pawa.
Makipagsapalaran ka sa baha.


pagbahain

Nang sa sarili’y naawa,
Sa kanan kumaliwa.
Sa natikmang tuwa,
Namanhid sa sala.
Ulan man ay bihira,
Paglaon din ay bumaha.

Nang ang tubig bumaba,
Pananabik humupa.
Ang noo’y nagnanasa
Nauyam na’t nagsawa.
Sa pumutok na bula
May papatak bang luha?


soon will be long enough

It’s been long enough,

Yet not too long

To wait.

For now.

So

I try

To hold on

To the last time.

In my mind,

I relive

Every move,

Every moment.

But it’s not enough.

It’s just not enough.

So

You try

To hope

For a next time.

In your heart,

Your dream

Every wish,

Every smile.

But it’s not enough.

It’s just not enough.

It won’t be long.

Soon enough,

Soon.

When.

Then.

Then,

When,

It’s over.

Too soon.

Yet long enough.

So

Again,

Yet not too soon,

We wait.


sa pagtanda

Pagbabago man ay tutulan,
Panahon ay ‘di mapipigilan.
Pagsapit nitong kaarawan
Gulang ay madaragdagan.
Panlabas ma’y di magustuhan,
‘Di yaon ang dapat tingnan.
Kundi ang mga pinagdaanan,
Ang mga napagtagumpayan.
Sa mukha at katawan bakas
Na ang kabataan ay lumipas.
Ngunit mananatiling wagas
Karunungan mula sa danas.


just us, just as

right here, right now.

just right. this is ours.

this is where the world ends.

we need not hide nor worry.

this is where time stops.

we need not wait nor hurry.

we close our eyes, we breathe, we rest.

no sadness, no pain, no fear.

just joy, just bliss, just peace.

you see only me, and i see only you.

we have each other to ourselves.

we choose to love. we choose to be.

just you and me.

just us, just as.

just is.


body and soul

As fish cannot live when not in water,

So shall the ocean be worthless without fish.

The wheels that set your motion,

The light that enables your sight,

The notes that make up your tune,

The voice that resonates your thoughts,

The desire that starts your fire,

The smile and the tears,

The heart of your love.

The vessel that embraces your being,

The body… for the soul.

The fuel that powers your speed,

The colors that enhance your vision,

The melody that conveys your song,

The meaning that justifies your words,

The passion that intensifies your blaze,

The delight and the sorrow,

The love in your heart.

The spirit that fills your being,

The soul… for the body.

Each exists only with the other.

Synchronized.

Together.

One.

Soul and Body.

Body and Soul


the outside, inside

the outside, inside
by RCAIDIC
24″ X 24″
acrylic on canvaslog in.

look outside. look, inside.

look inside. look, outside.

what was in was out.

what was out was in.

in, wanting out.

out, getting in.

get in… come out.

come in… get out.

jump in, walk out.

sucked in, thrown out.

in, and out.

out, or in.

still within; even without.

in? out?

inside-out.

log out.