Author Archives: rica

liham

Aking minamahal,

Tila ba nangingibabaw ang aking pagkabalisa kaysa sa aking pananabik ngayong nalalapit na tayong muling magkita!

Dala ng pag-aalala kong marami nang nagbago, sa iyo, at maging sa akin. Paano na lamang kung sa pagtatagpo natin ay iba ang inaasahan mong masilayan? Paano kung sa pagkakita mo sa akin ay hindi mo na maramdaman ang gaya ng dating magkahalong kaba at saya? Oo, naalala ko sa pagbati pa lamang, bakas agad sa iyong mata ang pag-aalinlangan na pinananaigan ng pangungulila. Minsan pa ang iyong likas na bangis ay tumalima at magpasailalim sa iyong pagnanais na ako’y angkinin.
Ngunit, aking ba itong maasahan kung gayong kay tagal na nating nagkalayo?

O, hindi na ako makapaghintay na muli mo akong balutin ng iyong yapos! Subalit nangangamba akong may naiba na sa iyong halik… Marahil dahil hindi ko na kilala ang iyong mga labi, ako’y maninibago. Paano kung ikaw ay makahalata? Dahilan para matigilan at maging asiwa.

Ilang araw pa, at lalong umiigting ang aking pagkabahala… Baka sa mismong araw nga, ang aking mga paa ay igapos ng ligalig at ang pagsipot sa usapan ay hindi ko kayaning magawa pa. Huwag naman sana.

Tanging sa iyo lamang,

Rica


shoelaces


But he has to go.
So I tell him
Stay safe,
For duty
Calls.

He puts his shoes on.
Ties his shoelaces.
He looks down.
He gets up.
He sighs.

It’s going to be
another
very
long
day.

Eyebrows, strained.
Shoulders, stiff.
Mind, drained.
Heart, weary.
Feet, sore.

He arrives after
another
very
long
day.

He unties shoelaces,
Takes off his shoes.
He lies down.
He looks up.
He sighs.

When he wakes,
I will tell him
Stay calm
For I am
Here.


profile

ciphered light
noted red
appraised hand
secluded butterfly
surveyed stairs
strained eyebrows
sloping road
warmed cup
stuffed paper bag
trusted contact


distance

In between
How are you’s
And I’m good’s,
There’s something
More.

Morning arrives
With the thought
Of holding
Each other
Again.

The day goes on.
Each little thing
Seen or heard,
Reminding each
Of the other.

No telling,
Yet knowing.
Much longing,
Both feeling
The same.discover prompt: team

We must do this.

We take turns
To lead, then follow.
Gravity weighs us down
But we have to carry on.
Friction pulls us back
Yet forward, we must go.

We are in this,
Together.
Left. Right.
One step after the other.
Farther, still. Farther.
Until we can move no more.


discover prompt: hidden

It’s not
what I can’t see.
No, so much more
than that,
it’s what I can’t feel.

All this time
You’ve been to me
But the words I give
Scatter on the sheets,
Undetected.

You tell a joke, and smile
I blink and it’s gone.
Was it really
what your were
supposed to say?

Your grip is so tight,
I feel pain that isn’t there
I don’t hear you, see you.
I don’t
know you.

Your have things
meant to be hidden,
left unsaid,
made unfelt,
kept unknown.


discover prompt: magic

What magic is this?


When do all that’s green
Create what’s fresh and sweet?

How come clouds can float,
But we must use our feet?

Where, after the rain,
Will color paint the sky?

Why do our hearts beat,
And stop when we die?