Category Archives: 1 confetti

Dagny

“She thought: Let go—drop the controls—this is it.”

Ayn Rand, Atlas Shrugged


huwag sana

huwag mo sana akong hawiin.

yakap ko ay ‘wag salagin.

nais kitang lambingin,

hindi naman aangkinin. …


kung…’pag…

‘pag ‘pag at kung kung.

‘pag ‘pag, kung kelan.

kung kung, ‘pag sakali.

tapos, kung tapos na?

tapos. ‘pag tapos na.


still

still.

the love, lost.

the lost, loved.

still.


four

papa, mama, pyro, teku

iris, rica, maze, math

work, talk, read, kiss

neil, john, hood, misa

aeon, jack, ally, yoyo