Category Archives: 2 quilt

para kang libro

Yaon bang may pabalat
Na madalas husgahan.
At mayroong pamagat
Na kayraming kahulugan.

Nang buklatin ka’y simulan ko
Niyakag ako ng mga pahina.
Kaya’t mundo mo’y pinasok ko
Upang angkinin ng sarili kong unawa.

Yaon bang mga hinuha
Ang mapang aking ginamit.
Yaon bang mga sapantaha
Ang sa landas ipinangguhit.

Nilibot ko ang mga talata.
Nilakbay ang mga pangungusap.
Binaybay ko ang mga salita.
Ang sarili ko’y sa iyo nahanap.

Yaon bang ayaw kitang tigilan
Ngunit pananabik ko’y dapat tiisin.
Yaon bang kayraming gustong malaman
Ngunit kwento mo’y ayaw tapusin.

Pangamba’y ‘pag umabot sa dulo,
Mararating ko ang wakas.
Kung paraiso mo’y maglalaho,
Mapupuno ng lumbay ang bukas!

Yaon bang abot kamay na,
Saka pa kusang bibitawan.
Yaon bang bibitinin pa,
Kung kailan nasa kasagsagan.

Kaya’t ipipinid pansamanatala
Saka panaka-nakang bubuklatin.
Tanging ligayang sa’yo nabasa
Aking uunti-untiin, susulitin!

Advertisements

‘di laan

Nang nilisan, nagkapuwang itong naiwan. Ngunit kakulangan huwag panghinayangan. Ang ayaw manahan, dapat pakawalan. ‘Di dapat ipagpilitan kung ‘di rin lang laan. Kaya’t ang puwang tabunan, tuluyang kalimutan.


smile

I’ve waited too long. Already.

Everyday I would imagine how those eyes would suddenly glow, how those lips slowly curve to show delight, how your smile proves that you are glad to see me again.

I keep playing that scene in my head when I wake up in the morning, when I feel the morning sun on my face as I walk to work, when I’m in the middle of laughing at a joke, when I read your words; it feels so good that it would take a moment before I actually notice myself grinning.

Then when we finally met, as it was truly happening, it happened so fast! It happened so fast that I couldn’t grasp the thought that it was real, that you were real.

We talked but I never really remembered what was said. I was just happy to see you, your eyes, your smile. It was just how I imagined it. And now, I replay that scene on my mind, over and over; slowly each time. It feels even better knowing that it happened again, for real. It was real, you are real.

So, again, I will be waiting…


paano

paano kung…

kung kailan…

paano kapag…

kapag nangyari…

paano pa, tapos na.

tapos, paano na?


i write

I

write

for you,

Because of you.

These words belong to you.

*the number of words in each line correspond to the numbers in the Fibonacci sequence


bato

Hating-gabi nang makipag-piko

At natisod ang lelang mo

Sa isang aninong baluktot!

Ang may-ari naman nito

Nangatwiran pang palusot.

Dahil ba magaan ang bangko

Kaya’t hindi naisipang umupo?

Ang hiwaga kuno ng kwago,

Bunyag sa pukol ng pamato.

Natisod nga pati ang lelong mo

Nilang sa may diban nangagsiupo.

Bihasa nga sila sa patintero

Pagkat may sandok ang kanilang guro.

Art by Rica


onion

peel. feel.

try, perceive

what the skin conceals

peel. weep.

cry, endure

what the tears reveal

peel. seek.

pry, discover

what the center holds

but there is nothing there.

it is not what lies beneath

but the uncovering that matters

for each layer stripped

is a pain suffered

a failure survived

a fear conquered

a confidence regained

one is defined

not by what one has but

by what one has gone through