Tag Archives: anticipation

soon will be long enough

It’s been long enough,

Yet not too long

To wait.

For now.

So

I try

To hold on

To the last time.

In my mind,

I relive

Every move,

Every moment.

But it’s not enough.

It’s just not enough.

So

You try

To hope

For a next time.

In your heart,

Your dream

Every wish,

Every smile.

But it’s not enough.

It’s just not enough.

It won’t be long.

Soon enough,

Soon.

When.

Then.

Then,

When,

It’s over.

Too soon.

Yet long enough.

So

Again,

Yet not too soon,

We wait.


liham

Aking minamahal,

Tila ba nangingibabaw ang aking pagkabalisa kaysa sa aking pananabik ngayong nalalapit na tayong muling magkita!

Dala ng pag-aalala kong marami nang nagbago, sa iyo, at maging sa akin. Paano na lamang kung sa pagtatagpo natin ay iba ang inaasahan mong masilayan? Paano kung sa pagkakita mo sa akin ay hindi mo na maramdaman ang gaya ng dating magkahalong kaba at saya? Oo, naalala ko sa pagbati pa lamang, bakas agad sa iyong mata ang pag-aalinlangan na pinananaigan ng pangungulila. Minsan pa ang iyong likas na bangis ay tumalima at magpasailalim sa iyong pagnanais na ako’y angkinin.
Ngunit, aking ba itong maasahan kung gayong kay tagal na nating nagkalayo?

O, hindi na ako makapaghintay na muli mo akong balutin ng iyong yapos! Subalit nangangamba akong may naiba na sa iyong halik… Marahil dahil hindi ko na kilala ang iyong mga labi, ako’y maninibago. Paano kung ikaw ay makahalata? Dahilan para matigilan at maging asiwa.

Ilang araw pa, at lalong umiigting ang aking pagkabahala… Baka sa mismong araw nga, ang aking mga paa ay igapos ng ligalig at ang pagsipot sa usapan ay hindi ko kayaning magawa pa. Huwag naman sana.

Tanging sa iyo lamang,

Rica


distance

In between
How are you’s
And I’m good’s,
There’s something
More.

Morning arrives
With the thought
Of holding
Each other
Again.

The day goes on.
Each little thing
Seen or heard,
Reminding each
Of the other.

No telling,
Yet knowing.
Much longing,
Both feeling
The same.para kang libro

Yaon bang may pabalat
Na madalas husgahan.
At mayroong pamagat
Na kayraming kahulugan.

Nang buklatin ka’y simulan ko
Niyakag ako ng mga pahina.
Kaya’t mundo mo’y pinasok ko
Upang angkinin ng sarili kong unawa.

Yaon bang mga hinuha
Ang mapang aking ginamit.
Yaon bang mga sapantaha
Ang sa landas ipinangguhit.

Nilibot ko ang mga talata.
Nilakbay ang mga pangungusap.
Binaybay ko ang mga salita.
Ang sarili ko’y sa iyo nahanap.

Yaon bang ayaw kitang tigilan
Ngunit pananabik ko’y dapat tiisin.
Yaon bang kayraming gustong malaman
Ngunit kwento mo’y ayaw tapusin.

Pangamba’y ‘pag umabot sa dulo,
Mararating ko ang wakas.
Kung paraiso mo’y maglalaho,
Mapupuno ng lumbay ang bukas!

Yaon bang abot kamay na,
Saka pa kusang bibitawan.
Yaon bang bibitinin pa,
Kung kailan nasa kasagsagan.

Kaya’t ipipinid pansamanatala
Saka panaka-nakang bubuklatin.
Tanging ligayang sa’yo nabasa
Aking uunti-untiin, susulitin!


souls remain untamed

Where gold is untarnished,
Adventure has not come.
For blood taints the threat
Indigo the moon has become.

Is there a chance to succumb
As paths hardly cross?
When drawn farther apart
Will words be enough?

Yet do not be dismayed
Patiently we must wait.
For when a bond is deep
The secret is kept safe.

When the dance resumes
All weariness shall fade.
Thirst shall be quenched
For souls remain untamed.

Photo credits:

https://m.facebook.com/cornycopiabyiris/


soon will be long enough

It’s been long enough,

Yet not too long

To wait.

For now.

So

I try

To hold on

To the last time.

In my mind,

I relive

Every move,

Every moment.

But it’s not enough.

It’s just not enough.

So

You try

To hope

For a next time.

In your heart,

Your dream

Every wish,

Every smile.

But it’s not enough.

It’s just not enough.

It won’t be long.

Soon enough,

Soon.

When.

Then.

Then,

When,

It’s over.

Too soon.

Yet long enough.

So

Again,

Yet not too soon,

We wait.