Tag Archives: break

i don’t have to

Or I could decide I won’t.

I eat when you’re hungry.

I stop talking when I have to listen to you.
I answer when you need to know something.
I don’t argue when you believe you’re right.
I hurry when you want it right away.
I wait when you’re not done.
I do it when you want me to.

I have to because it pleases you.

But.
No.

I don’t have to.
Because I don’t have to.

So I won’t.


ikaw ang aking pahinga

ikaw ang aking pahinga.

sa hapo ay ginhawa.

sa iilang salita

kahit pa bihira,

ako’y napapangiti,

iyong napapasaya.

ikaw ang aking pahinga.

sa gulo ay napapakalma.

sa’yong mga kataga

haplos ay dama.

puso ko’y humihinahon,

sa balisa napapalaya.

ikaw ang aking pahinga.

sa hapis ay ligaya.

minsan man makita

hatid nama’y tuwa.

hikbi ko’y napapatahan,

lungkot nabubura.

ikaw ang aking pahinga.

sa takot ay takbuhan.

‘pag sulat mo’y nabasa

kasama na rin kita.

takot ko’y mawawala,

lakas ng loob gagana.