Tag Archives: gratefulness

what is enough

watercolor and doodles 002

what is enough depends on me.


pawatas

ang magpatuloy sa tamang daan, 
mapagod man. 
ang magpigil na lumihis, 
matisod man. 
ang manindigan sa tungkulin, 
magipit man. 

ang piliting maging matuwid 
sa harap ng kahinaan. 
ang piliin ang tama 
sa bingit ng pagkakamali. 
ang umiling 
sa halina ng tukso. 

ang matutong pagbigyan 
ang di dapat patulan. 
ang matutong tanggapin 
ang di kayang baguhin. 
ang matutong talikuran 
ang di na maibabalik. 

ang magpasyang humakbang, 
ang itapak ang bawat paa 
matapos ang kabila. 

ang magpatuloy. 
ang makarating. 
ang magtagumpay. 

Photo:

“Nag-ugat, Nagsasanga, Magpapatuloy”

by Iris Mae L. Caidic

30” X 30”

Oil Pastel on Board


Thankful

i am thankful for what i have–

breath, to sustain life

senses, to experience truth

time, to value change

pain, to learn strength

hope, to fulfill dreams

freedom, to express love

and

love, to feel joy.

i am thankful for what i can do–

read to understand

write to tell

teach to learn

cry to heal

create to accomplish

appreciate to praise

and

love to give.

i am thankful for what i am–

true

determined

responsible

sensitive

integrated

passionate

and

loved.