Tag Archives: hope

go on

but if the sun doesn’t shine,

would the day still go on without it? it has to.

the day will go on. 

time will push it forward.

change will happen, life will grow.

pain will linger,  love will endure.

night will fall, death will conquer

dawn will come, hope will arise.

so if the sun doesn’t shine,

the day must go on.

so must

I.

go on

kumikinang


Nanlalamig ka na ba’t
Naliligaw sa kawalan ng pag asa?
Umaasa ka
ngunit kabiguan lamang
ang iyong batid.
Alalahanin mong lahat
ng hapis at kasawian
At pakalawan mo.
Pakawalan mo.
Pakawalan mo.


that day

When my six-word stories are waiting for #thatday:

Is it Someday today? Not today.

Will the not-todays ever run out?

When will Someday actually come though?


black

half-blind, you hungered for what you cannot see. in time shall colors burst, and awe shall drain you of all sight–the darkness that you asked for and thus deserved.


paano

paano kung…

kung kailan…

paano kapag…

kapag nangyari…

paano pa, tapos na.

tapos, paano na?


you are my density

You are my density.

You shift my buoyancy.

You are dimensionless.

That’s what you are.

You count my every mass,

How much my volume has.

You’re not just heaviness,

You mean more than weight to me.

You are my density,

Specific gravity.

You are my cognizance.

That’s what you are.

#iridium


pawatas

ang magpatuloy sa tamang daan, 
mapagod man. 
ang magpigil na lumihis, 
matisod man. 
ang manindigan sa tungkulin, 
magipit man. 

ang piliting maging matuwid 
sa harap ng kahinaan. 
ang piliin ang tama 
sa bingit ng pagkakamali. 
ang umiling 
sa halina ng tukso. 

ang matutong pagbigyan 
ang di dapat patulan. 
ang matutong tanggapin 
ang di kayang baguhin. 
ang matutong talikuran 
ang di na maibabalik. 

ang magpasyang humakbang, 
ang itapak ang bawat paa 
matapos ang kabila. 

ang magpatuloy. 
ang makarating. 
ang magtagumpay. 

Photo:

“Nag-ugat, Nagsasanga, Magpapatuloy”

by Iris Mae L. Caidic

30” X 30”

Oil Pastel on Board


tagpi II

Ang tapal ay alisin na.

Di na ito kailangan pa

Kung pagdugo ay umampat

At tuyo na ang sugat.

Huwag matakot pakawalan

Ito ba ang gamot? Hindi naman,

Kundi pansamantalang tagpi

Para pag ang sugat nasagi,

Ang sakit ay di matindi.

Kaya tanggalin na ang tagpi.

Tiisin ang natitirang hapdi.

Kailangang mong pagdaanan

Nang sa pagkadapa may matutunan.

Balat di man maibalik sa dati,

Sa lungkot ‘wag pahirati.

Pagkat sa maiiwang pilat

Ikatututong maging maingat.


rainbow goddess

in all her radial radiance,

the iris blooms.

a resplendent creature.

her blush ripens,

her velvet unfolds,

her brilliance radiates,

her iridescence explodes,

her prowess ablaze.

this queen, pure, fine,and real,

flourishes only for the king of her heart.

Image

rainbow goddess
by RCAIDIC
12″X12″
acrylic on canvas

 


fear

There are things that scare me…

some of them real and some of them i made up…but all of them eating me up.

my greatest fear is losing faith in myself.   someone broke this faith.

and after that…

i don’t believe i could win at anything anymore,

i don’t remember how to hope,

fear defeated me.