Tag Archives: kompyuter

regalo ng aking ama

tama siya, gagabi-gabihin kita.

bakasyon ay susulitin, hindi papayag mabitin.

ang lahat susubukan, kabuuan mo ay pag-aaralan.

sa iyo, ang mga litrato pagmamasdan, ang mga emosyon tutulaan.

ang mga himig pakikinggan, ang mga kanta sasabayan.

sa dampi ng aking daliri maraming mangyayari.

mabubuksan ang bintana, pakakawalan ang hiwaga.

kay tagal kong hinintay na ika’y makamtan,

kaya ngayong narito ka’y pakaiingatan.

gaya ng mga nauna dulot ay ligaya,

pagkat regalo’y nagmula sa ama kong dakila.