Tag Archives: love

discover prompt: magic

What magic is this?


When do all that’s green
Create what’s fresh and sweet?

How come clouds can float,
But we must use our feet?

Where, after the rain,
Will color paint the sky?

Why do our hearts beat,
And stop when we die?


liglig

DiY seismograph

Ano nga bang sala
ang siyang namamagitan
sa atin?
May nakabiting pader
na may matarik na bangin!
At ang patuloy na
pag-inog ng init at lamig
sa kaibuturan ng ating mga dibdib,
ang siyang dahilan
nitong walang-humpay na ligalig.

Palayo…
Pasalubong…
Palihis…
Mayroon bang kahahantungan?
Kung habang naglalapit
tila ba lalong naghihiwalay.
Paano kitang maabot?
Gayong hinahatak kitang palusong,
ipinagtutulakan mo akong palubog.

Paano matatantiya
ang mga tigatig,
sa tindi ba ng bagabag
o sa sidhi ng pinsala?
Tangkain mang basahin,
matutulis na bakas ng tinta
‘di rin kayang arukin.
Makasasagip ba ang
mahulog, magkubli, at manalig?
Kung daratnang hindi handa,
Madaraig pa rin ng gitla.

Sa pagkayugyog ng ulirat
guguho ang kinatitindigan.
At kasamang dadausdos
ang mga nangaligis na alaala.
Saka hahagupitin
ng along dambuhala.
Tatangayin,
patungo sa laot.
Lulunurin,
hanggang makalimot.


smile

I’ve waited too long. Already.

Everyday I would imagine how those eyes would suddenly glow, how those lips slowly curve to show delight, how your smile proves that you are glad to see me again.

I keep playing that scene in my head when I wake up in the morning, when I feel the morning sun on my face as I walk to work, when I’m in the middle of laughing at a joke, when I read your words; it feels so good that it would take a moment before I actually notice myself grinning.

Then when we finally met, as it was truly happening, it happened so fast! It happened so fast that I couldn’t grasp the thought that it was real, that you were real.

We talked but I never really remembered what was said. I was just happy to see you, your eyes, your smile. It was just how I imagined it. And now, I replay that scene on my mind, over and over; slowly each time. It feels even better knowing that it happened again, for real. It was real, you are real.

So, again, I will be waiting…


black

half-blind, you hungered for what you cannot see. in time shall colors burst, and awe shall drain you of all sight–the darkness that you asked for and thus deserved.


i write

I

write

for you,

Because of you.

These words belong to you.

*the number of words in each line correspond to the numbers in the Fibonacci sequence


kite

Pick your kite.

Fancy, plain,

Huge, tiny,

Just right.

With some string,

Try to fly.

Take the risk,

Give it to the wind.

Take chances,

Give a little of yourself.

Make time,

Take time,

To share.

Give it some more string.

Let your it soar.

Give in.

Open your heart.

Hold on to the string

Know when to pull,

And when to yield.

Communicate constantly.

If you kite falls,

you can start over.

But if your string breaks,

You must let go.


you are my density

You are my density.

You shift my buoyancy.

You are dimensionless.

That’s what you are.

You count my every mass,

How much my volume has.

You’re not just heaviness,

You mean more than weight to me.

You are my density,

Specific gravity.

You are my cognizance.

That’s what you are.

#iridium