Tag Archives: pating

mapagkakatiwalaan ba?

tiwala’y marupok,

sa ‘sang kiskis,

poot nagliyab

at ang paniwala’y natupok.

nangako ka,

kay daniella,

kinalimutan mo ba?

sino ngayon ang sinungaling,

siya ba o ikaw?

isa kang gahamang pating

na agad nakakasagap

ng hapdi ng sariwang sugat

ng mabibiktima.

isang alakdan

na nangangain

ng bawat makasiping.

isang buwitreng

palibot-libot na nakaabang

na gutay-gutayin

ang naghihingalong puso.