Tag Archives: puwing

puwing II

Mga titik na naipit

Mga patinig na napagpalit

Mga salitang nagkandirit

Mga kudlit na sumingit

Mga gitling na nawaglit

Kay rami nang ng

Sindami ng nang

May labis, may kulang…

Pinalalampas lang.

Mga naipong puwing

Sa mapaniil na piring

Ng pangambang makasaling.

Tama nga bang sarilinin?

Art: “Words”

by Rica

colored pencil on paper


puwing

labis na lamang kung indahin ko ang pagdurusang dulot ng isang pagkaliit-liit na tulad mo!

heto ka’t nagsusumiksik sa di naman dapat kalagyan, ang pang-aabala ay nilalayong mapagtagumpayan. ang paningin nga ay di lubusang mapakinabangan habang ikaw ay nakahambalang.

huwag kang magmalaki kung nang dahil sa iyo, luha ay managana; pagkat ang mga ito ay di dala ng nadarama.

magtawa ka man sa pasakit na naipataw mo, di rin magtatagal ang pagpapahirap mo.

gagawin ko ang lahat upang sa lalong madaling panahon, ikaw ay mawala.

hindi ka maaaring sa buhay ko ay maging bahagi. hindi… ay, hindi.