Tag Archives: relationship

kite

Pick your kite.

Fancy, plain,

Huge, tiny,

Just right.

With some string,

Try to fly.

Take the risk,

Give it to the wind.

Take chances,

Give a little of yourself.

Make time,

Take time,

To share.

Give it some more string.

Let your it soar.

Give in.

Open your heart.

Hold on to the string

Know when to pull,

And when to yield.

Communicate constantly.

If you kite falls,

you can start over.

But if your string breaks,

You must let go.


ugnayan

ang ugnayan ba’y

may likas na tibay

kakayanin ba ang hamon

ng hatak ng panahon?

baka gasinulid at di tatagal,

ninipis, rurupok at mapipigtal.

tatampalin ka ng lastiko sa mukha.

mas mahaba ang hila,

mas matindi rin ang tama.

pagtibayin kung paano

ay nasa pipiliin mo.

habang manipis

huwag hilahin bagkus maglapit.

kakapal ng kusa kung magkakapit

sa mga pagdadaanan tamis man o pait.

huwag mangyaring bumitaw,

di makaiilag sa hataw.

itong goma babalikwas,

latay ng panghihinayang ang bakas.

oras wag sayangin

kung maliit na bagay di niya gagawin.

kung sa pagpapagal mag-isa ka,

pagsasama’y walang pag-asa.

paghila at pagparaya

ilagay sa tamang timpla.

mag-iisip ang dalawa

at kikilos bilang isa.