Tag Archives: something

what if I told you…

I have something
that belongs to you.
And no,
I’m not going to tell you what.
Don’t you worry though,
I reckon it’s something
you don’t seem to miss anyway.
Besides,
the only time you need it
is when you’re with me.
When I tell you things,
when I do things to you,
you ask for more.
But then you never realize
that what you’re asking for
–what I’m giving you–
was actually yours.


anuman

Batid sa kanyang ngiti
na hindi ko kailangan
ng ibang magmamahal sa akin.
Kakatwang nalalaman niya
at ang kailangan ko lang gawin
ay isipin siya.
Kakaiba ang kanyang
ipinagkakaloob sa akin.
Ayaw ko na siyang iwan pa.
Alam mong nananalig ako’t kung paano.

Tinatanong mo ako
kung lalago pa ba’ng pag ibig ko?
Hindi ko alam.
Hindi ko alam.
Manatili ka’t sakaling maipamalas.
Hindi ko alam.
Hindi ko alam.


something

i have something.

at least,

not just anything…

and definitely better than nothing.

 

i have somebody.

special,

not just anybody…

and definitely like nobody.

 

i have sometime.

fine time,

though not anytime…

but definitely never never.

 

i have somewhere.

here, there, and even everywhere…

but definitely not in the middle of nowhere.

 

i have something

with somebody

sometime

somewhere…

definitely.

 

i am happy so.