Tag Archives: tapal

tagpi

sa sugat na kay hapdi,

di mapipigil ang hikbi.

punit pilit isulsi

saka tabunan ng tagpi.

ngunit di masasabi

kung magtatagal ang tahi.

pag nalaman ang silbi

di ito mananatili.

maglalaho ang ngiti,

di na makikitang muli.

lalala nga ang gisi…

walang hanggang pagsisisi.

natastas na ang tagpi,

ayaw nang maging bahagi

nitong pusong napunit

mahalin ma’y di sulit.